Životopisný přehled

1887

narozen 23. března v Hronově

1890

v červnu se rodina stěhuje do Úpice

1897

ukončuje obecnou školu a pokračuje v měšťanské škole v Úpici

1901

nastupuje do odborné tkalcovské školy ve Vrchlabí

1903–1904

pracuje jako dělník v úpické tkalcovně F. M. Oberländera

1904

je přijat na C. k. umělecko-průmyslovou školu v Praze

1904–1905

nejstarší zachované kresby

1907

bratři Čapkové začínají publikovat společně psané prózy, kritické glosy a referáty

1908

nejstarší zachované grafické listy Josefa Čapka v duchu secese

1909

v časopisu Dílo je otištěna reprodukce Čapkovy kresby Návrh kostýmu

1910

bratři Čapkové navazují kontakt se Stanislavem Kostkou Neumannem; píšou první společnou divadelní hru Lásky hra osudná

seznámení s Jarmilou Pospíšilovou

ukončení studia C. k. umělecko-průmyslové školy v Praze

1910–1911

studijní cesta do Paříže zakončená krátkým pobytem v Marseille a ve Španělsku

1911

stává se členem Skupiny výtvarných umělců a redaktorem časopisu Umělecký měsíčník

1912

je zastoupen na dvou výstavách Skupiny výtvarných umělců

koncem roku Skupinu opouští, vstupuje do S. V. U. Mánes a spolu s Antonínem Matějčkem rediguje časopis Volné směry

1913

cestuje do Berlína a navazuje kontakt s Herwarthem Waldenem

1914

podílí se na organizaci mezinárodní výstavy Moderní umění v pražském pavilonu Mánesa

je vyloučen z S. V. U. Mánes

v revui der Sturm publikuje článek o moderní české architektuře

veřejný výtvarný život přerušuje první světová válka

1915

frontispis pro Neumannovu básnickou sbírku Bohyně, světice, ženy – počátek Čapkovy knižní tvorby

1916

s názvem Zářivé hlubiny vychází výbor ze společně psaných próz bratří Čapků

1917

vychází soubor lyrických próz Lelio, první samostatná knížka Josefa Čapka

revue Die Aktion věnuje tvorbě Josefa Čapka zvláštní číslo

seznámení s Bohuslavem Reynkem a Josefem Florianem

1918

skupina Tvrdošíjní, na jejímž založení se Čapek podílí, představuje svou tvorbu v Praze a ve Vídni

vychází Album deseti grafických listů Josefa Čapka s předmluvou Karla Čapka

redaktorem satirického týdeníku Nebojsa

pro sborník Nůše pohádek redigovaný Karlem Čapkem píše první verzi Loupežnické pohádky a vytváří svou první ilustraci pro děti

koncem roku vstupuje do redakce Národních listů

1919

3. května sňatek s Jarmilou Pospíšilovou

začátek spolupráce s Otakarem Štorchem-Marienem a nakladatelstvím Aventinum

Bohuslav Reynek a Josef Florian u Čapka objednávají ilustrace pro Dobré dílo

v překladu Karla Čapka vychází Apollinairovo Pásmo s linořezovými ilustracemi Josefa Čapka

1920

v nakladatelství Aventinum vychází soubor esejů Nejskromnější umění

zastoupen na výstavách Tvrdošíjných v Praze, Drážďanech, Berlíně, Hannoveru a Ženevě

1921

třetí pražská výstava Tvrdošíjných s reprízami v Brně a Košicích

vstupuje do redakce Lidových novin (kde působí až do zatčení gestapem v roce 1939)

výpravou k bratrově hře R. U. R. zahajuje spolupráci s divadlem

pokouší se o filmové scénáře

1922

ilustruje bratrův román-fejeton Továrna na absolutno a Reynkovu básnickou sbírku Rybí šupiny

1923

Bohuslav Reynek vydává ve svém nakladatelství Petrkov Čapkovu sbírku próz Pro delfína

vychází knížka Málo o mnohém, věnovaná problematice užitého umění a uměleckého průmyslu

Městské divadlo na Královských Vinohradech uvádí Josefovu samostatnou divadelní hru Země mnoha jmen, k níž vytvořil i vlastní scénickou výpravu

30. dubna narození dcery Aleny

1924

první samostatná výstava v Praze pořádaná Krasoumnou jednotou v Rudolfinu (repríza v Brně v Klubu výtvarných umělců Aleš)

jako pátý svazek aventinské ročenky Musaion vychází první monografie Josefa Čapka provázená Karlovou předmluvou

zastoupen na výstavě československého moderního umění v Paříži, pořádané Václavem Nebeským

1925

bratři Čapkové se stěhují do nového dvojdomu v Úzké ulici (dnes Bratří Čapků) v Praze

první návštěva u prezidenta Masaryka

na podporu Masarykovy politiky kandidují Čapci za Národní stranu práce

1926

ilustruje Klapzubovu jedenáctku Eduarda Basse a Vančurovo Rozmarné léto

1927

zastoupen na výstavě Europäische Kunst der Gegenwart v Hamburku

zastoupen na Internationale Buchkunst-Ausstellung (IBA) Tschechoslowakei v Lipsku

vystavuje své kresby a oleje v pražském knihkupectví Odeon

náleží k neoficiální výtvarné skupině Aventinská mansarda

premiéra hry bratří Čapků Adam stvořitel, vyznamenané státní cenou

1928

zastoupen na Výstavě soudobé kultury v Československu v Brně

nakladatelství Aventinum začíná vydávat Spisy bratří Čapků

1929

první vydání knížky Povídání o pejskovi a kočičce

připojuje se ke spolku Umělecká beseda

1930

zastoupen na výstavě Sto let českého umění 1830–1930 v Mánesu

samostatná výstava novinových kreseb a karikatur v pražské Krásné jizbě

v Aventinu vychází Stín kapradiny

první prázdninový pobyt v Oravském Podzámku, kam s rodinou jezdí pravidelně až do roku 1938

1931

zastoupen na Salon international du livre dʼart v Paříži

1932

první vydání knížky Devatero pohádek a ještě jedna od Josefa Čapka jako přívažek

Národní divadlo uvádí hru Tlustý pradědeček, loupežníci a detektivové, pro niž Čapek vytváří svou poslední scénickou výpravu

1933

tři významné soubory ilustrací pro děti: Kenneth Grahame, Žabákova dobrodružství, Karel Poláček, Edudant a Francimor a Václav Řezáč, Kluci, hurá za ním!

satirickými kresbami v Lidových novinách ostře glosuje Hitlerovu politiku

1934

zastoupen na protifašisticky zaměřené Mezinárodní výstavě karikatur a humoru v Praze

1935

výstava pastelů Na dětský motiv ve Feiglově galerii v Praze

knižními obálkami a třemi scénickými návrhy zastoupen na výstavě Padesát let výtvarné práce: architektura – byt – užité umění 1885–1935 v Umělecko-průmyslovém museu v Praze

1936

pastely s dětskými motivy zastoupeny na XX Biennale Internazionale dʼArte v Benátkách

satirickými kresbami v Lidových novinách reaguje na občanskou válku ve Španělsku

zlatá medaile za výpravu k Langerově Periferii na VI Triennale di Milano – Esposizione internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell’architettura moderna

vychází reflexivní próza Kulhavý poutník

první rukopisné záznamy z knížky Psáno do mraků

1937

v Lidových novinách publikuje cyklus protifašistických karikatur Diktátorské boty

zastoupen na výstavách současného československého umění v Paříži a v Moskvě

k padesátinám Josefa Čapka vycházejí monografie Vítězslava Nezvala a Jaromíra Pečírky

1938

vychází knížka Umění přírodních národů

v Lidových novinách zveřejňuje soubor protiválečných kreseb Modern times

1938–1939

na mnichovskou dohodu reaguje Čapek monumentálními obrazovými cykly OheňTouha

1939

1. září zatčen a uvězněn na Pankráci

po krátké zastávce v Dachau převezen do Buchenwaldu

1940–1942

kresby s motivy vězňů, piet a alegorických postav vyvezené spoluvězněm z Buchenwaldu

1942

26. června odeslán do Sachsenhausenu

maluje dva oleje s motivem ženy a dítěte – poslední obrazy, které se zachovaly

koncem prosince začíná psát básně

1943

poslední Čapkova datovaná kresba v památníku sachsenhausenského spoluvězně

1945

25. února převezen do Bergen-Belsenu

4. dubna poslední věrohodná zpráva, že byl živ

Josef Čapek s největší pravděpodobností zahynul během tyfové epidemie v Bergen-Belsenu mezi 15. a 25. dubnem, kdy tábor přejímaly britské jednotky

Božena Čapková s dětmi, asi 1981
Božena Čapková s dětmi, asi 1981
Mužský akt, 1906–1907, školní práce Josefa Čapka
Mužský akt, 1906–1907, školní práce Josefa Čapka
Bratři Čapkové v Paříži, 1911
Bratři Čapkové v Paříži, 1911
Skupina výtvarných umělců na silvestra 1911
Skupina výtvarných umělců na silvestra 1911
Autoportrét Josefa Čapka z roku 1913 vystavený na výstavě Moderní umění
Autoportrét Josefa Čapka z roku 1913 vystavený na výstavě Moderní umění
Obálka zvláštního čísla revue Die Aktion, věnovaného Josefu Čapkovi, 1917
Obálka zvláštního čísla revue Die Aktion, věnovaného Josefu Čapkovi, 1917
Bratři Čapkové v bytě v Říční ulici, kolem roku 1920
Bratři Čapkové v bytě v Říční ulici, kolem roku 1920
Josef Čapek na snímku Františka Drtikola, 1922
Josef Čapek na snímku Františka Drtikola, 1922
Josef Čapek s Alenkou, asi 1924
Josef Čapek s Alenkou, asi 1924
Pátečníci s presidentem Masarykem v Lánech, 1926
Pátečníci s presidentem Masarykem v Lánech, 1926
Čapci s Alenkou na zahradě, kolem 1930
Čapci s Alenkou na zahradě, kolem 1930
O prázdninách v Ružomberoku 1930
O prázdninách v Ružomberoku 1930
Na Oravě, třicátá léta
Na Oravě, třicátá léta
Na večírku uspořádaném k Čapkovým padesátinám v Umělecké besedě, 1937
Na večírku uspořádaném k Čapkovým padesátinám v Umělecké besedě, 1937
Čapkova kresba z koncentračního tábora Buchenwald, 1940–1942
Čapkova kresba z koncentračního tábora Buchenwald, 1940–1942
Josef Čapek v koncentračním táboře Sachsenhausen, kresba spoluvězně Josefa Dobeše,
Josef Čapek v koncentračním táboře Sachsenhausen, kresba spoluvězně Josefa Dobeše,