O projektu

Pracoval jsem mnoho je mimořádný projekt, jímž nakladatelství Nadačního fondu 8smička vůbec poprvé mapuje a kompletuje veškeré výtvarné práce Josefa Čapka, které se zachovaly jak v pozůstalosti, tak ve veřejných a soukromých sbírkách v České republice i v zahraničí. I přesto, že Josef Čapek patří ke klíčovým osobnostem českého moderního umění, jeho dílo nebylo do konce dvacátého století systematicky evidováno. Neobyčejný publikační projekt Pracoval jsem mnoho si klade za cíl ve čtyřech tematicky pojatých dvousvazkových knihách zmapovat kompletní odkaz výtvarného díla Josefa Čapka. Pro tyto potřeby autoři shromáždili tisíce výtvarných prací – od volné kresby přes kresbu užitou, ilustrace, karikatury, scénografické návrhy až po malbu a grafiku. Rozsáhlé Čapkovo dílo vám nyní vedle œuvre-katalogu představujeme i zde – přejeme si, aby měl každý možnost seznámit se s géniem Čapkovy tvorby a proniknout alespoň částečně do mysli tohoto mimořádného umělce a člověka.