Nejskromnější umění

Neboť zdá se, že nejsou ostré meze, jež by břitce a tvrdě vymezovaly, kde umění začíná: končí zajisté pravdivostí a krásou, ale také v pravdivosti a kráse začíná; lépe tedy třeba dole ve věcném vezdejším, než v padělaném umění. Daleko blíž je k nejkrásnější antické váze od nejprimitivnější hliněné misky, než od parádní vázy, která stojí na kredenci majitele čtyř činžáků.

Josef Čapek, Nejskromnější umění, 1920

Na počátku dvacátých let se Čapkova situace životní i umělecká rozjasňuje. Skupina Tvrdošíjní, založená ještě v posledním roce války, oficiálně reprezentuje progresivní pozice výtvarného umění mladého československého státu, Josef Čapek získává roku 1919 redaktorské místo v Národních listech a konečně se může oženit a založit rodinu.

V obrazech Pijáků, Žebráků a Truchlících nějaký čas ještě doznívá válečné trauma, zato v autoportrétu Mr. Myself z roku 1920 potkáváme již jiného Čapka. Výraz tváře sice zůstává vážný a hloubavý (existenciální reflexe už se Čapek nikdy nezbaví), ale malířské podání je naivisticky hravé, uvolněné a rozmarné.

Bezprostředně se v něm promítá nový koncept tvorby, k němuž Čapka přivedla obhajoba moderních výtvarných směrů. Útlá knížka Nejskromnější umění, vydaná v Aventinu v roce 1920, neměla žádné programové ambice, obsahovala jen několik velmi osobních úvah nad přehlíženými oblastmi umění, tvorbou naivních malířů, řemeslnou a brakovou produkcí i nad možnostmi fotografie a filmu, které tehdy ještě pod správu Múz nepatřily.

Čapek se tu vyznává ze svých zálib a zveřejňuje své fotografie vývěsních štítů, pouťových váziček, či hrnečků z hokynářského krámku na Smíchově, přesto jeho stati přestavují podstatné přehodnocení klasického pojetí uměleckých hodnot a formulují estetickou koncepci v Čechách převratnou a v Evropě aktuální.

Oficiálního „vysokého umění“, založeného především na kultivovaném řemeslném akademismu, si Čapek příliš necenil. Závažnější a pravdivější vyjádření nacházel v tvorbě malířů vývěsních štítů, která je motivovaná hlubokým zaujetím realitou a vzniká spontánně, bezprostředně. „Malíř vývěsky neomalovává svůj model, ale vybavuje jej z vnitřního vědomí. Je přirozeno, že k základnímu nazírání na věci se pojí elementární, nesložité výtvarné podání, neboť jak prosté je diletantovo srdce, tak prosté jsou i jeho výtvarné prostředky, tak čisté a přímé,“ charakterizuje Čapek anonymní umělce “z lidu“ a také svou vlastní tvorbu zakládá na naivisticky bezprostředním a jednoduchém malířském vyjádření.

Myšlenky Nejskromnějšího umění měly bezprostřední ohlas i na české kulturní scéně. Ovlivnily nejen proletářský naivismus raného Devětsilu, dokonce i Teigův koncept poetismu čerpá z poetiky městského folklóru, jehož hodnotu pro moderní umění Čapek objevil. Nová umělecká mládež se zpočátku k Tvrdošíjným bez problémů přihlašuje. Vladislav Vančura a Karel Teige přispívali dokonce do sborníku Musaion, který v letech 1920–1921 sloužil za redakce Karla Čapka jako tribuna Tvrdošíjných. „Byli jsme nestoudně mladí a kritičtí, ale to, že Čapci byli při tom, když v Paříži začal kubismus, to bylo neodpustitelné a mělo naši úctu,“ vzpomínal později Adolf Hoffmeister.

Obě generace zpočátku spojovaly stejné lásky: Apollinairovo Pásmo, Celník Rousseau, Charlie Chaplin, detektivky a buffalobilky, umění periferie, fotografie a film. Tato symbióza měla však jen krátké trvání a brzy ji ukončila rozdílná ideologická orientace. Už roku 1921 spojuje Teige program nového umění s politickou utopií: „Malíř a básník, stavitel nového světa, věrozvěst nového ráje a příchodu království srdce jest zároveň i agitátorem socialismu,“ deklaruje v Musaionu ve svém manifestu Obrazy a předobrazy. Rudou hvězdou komunismu, k níž tehdy vzhlíželi evropští intelektuálové, se však Čapkové oslnit nenechají, odmítají strategii Proletkultu a velmi záhy rozeznávají totalitní charakter komunistického režimu.

„Lidé, kteří mají příliš volného a svobodného ducha a jsou tedy nepřekonatelně náchylní k individualismu, byli by pro komunismus snadno nebezpečně kacířským živlem a brzo by porušili jeho fazónu. Bylo by pak nutno uložiti jim velikou disciplínu a spoutati je zcela vášnivě slepou důvěrou k programu a praxi strany, aby právě zde přestali přemýšlet,“ uvědomuje si Čapek ve své odpovědi v anketě Proč nejsem komunistou.

Fantomas, 1920
Fantomas, 1920
Periférie, 1921
Periférie, 1921
Muž s bednou, 1921
Muž s bednou, 1921