Agrafena (01)

Agrafena (01)

  • nedatováno (asi 1920)
  • 34×29 cm
  • tuš, stopy tužky, retuše bělobou
  • nesignováno
  • Muzeum umění Olomouc
  • Copyright: © Muzeum umění Olomouc
  • patrně nepublikovaná ilustrace k povídce Borise Zajceva
  • Soupis díla: II/34